Vilkår og betingelser


1. Avtalen
1.1 Abonnementet gjelder fra og med angitt registreringsdato.

1.2 Abonnementet følger bilens registreringsnummer, og ved bytte av bil kan abonnementet videreføres til nytt registreringsnummer, opp til 4 ganger per år.

1.3 Omfanget av BareVasks ulike typer abonnement fremgår av BareVasks til enhver tid gjeldende beskrivelser og tilhørende prisliste på www.barevask.no.

1.4 Abonnenten kan opp- og nedgradere sitt abonnementet i samsvar med BareVasks til enhver tid gjeldende tilbud for ulike abonnement.

1.5 BareVask AS forbeholder seg retten til å fravike og spesialtilpasse abonnement ifm. firmaavtaler og lignende.

1.6 Vårt standardabonnement gjelder ikke for taxinæring.

1.7 Avtalen gjelder bilvask hos alle vaskeanlegg med automatisk vaskemaskin tilhørende BareVask AS.

1.8 Selger forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vederlag, avgifter og vilkår. Ved endringer selgeren antar vil være av stor betydning og ugunst for kunden, skal kunden varsles senest en (1) måned før endringen trer i kraft.2. Partene
2.1 Selger av abonnementet er:

Foretaksnavn: BareVask AS
Organisasjonsnummer: 923 269 517 MVA
Forretningsadresse: Halsetveien 39, 2323 Ingeberg
Epost: post@barevask.no
Telefon: 9192 6000

Og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Oversikt over selgerens vaskeanlegg med adresser, finnes til enhver tid i hovedmenyen under «Finn oss.»

2.2 Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.3. Pris
3.1 Den oppgitte prisen for abonnementet, er den totale prisen kjøper skal betale månedlig. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.4. Avtaleinngåelse
4.1 Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling, det vil si når kjøper har trykket på knappen «Abonner»

4.2 Abonnementet kan når som helst avsluttes ved å logge inn på «Min side» og trykke «Avslutt abonnement.»5. Betaling
5.1 Kjøper betaler for abonnementet forskuddsvis.

5.2 Den månedlige betalingen blir automatisk trukket hver måned. Trekkdato avhenger av registreringsdato.

5.3 Dersom kjøper ikke har dekning på konto og betaling ikke foretas, avsluttes abonnementet automatisk og kjøper kan ikke lenger benytte seg av vaskeanleggene.

5.3 Kjøp av vaskeabonnement for privatpersoner forutsetter fast betaling via Vipps.

5.4 Kjøp av vaskeabonnement for firma faktureres forskuddsvis hver måned via epost eller EHF-faktura.6. Levering
6.1 Kjøper kan benytte vaskeanleggene umiddelbart etter utført betaling.

6.2 Ved utført betaling kan kjøper vaske så ofte kjøper ønsker, på alle BareVasks automatiske bilvaskmaskiner.

6.3 Abonnementet løper frem til kjøper avslutter abonnementet, og kjøper kan da benytte seg av vaskeanleggene frem til 30 dager etter forrige betaling.

7. Angrerett
7.1 Kjøper har ikke angrerett på bilvaskabonnementet.

7.2 Abonnementet kan avsluttes ved å logge inn på «Min side» og trykke «Avslutt abonnement»

7.3 Dersom kjøper bytter bil, og ønsker å endre registreringsnummer på abonnementet, kan dette gjøres ved å ta kontakt pr epost til post@barevask.no eventuelt pr telefon på 9192 6000.8. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
8.1 Dersom kjøper ikke er fornøyd med en vask, kan kjøper vaske på nytt kostnadsfritt, i og med at abonnementet gir fri tilgang på vask.

8.2 Selgeren er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av vaskemuligheter grunnet forhold utenfor selgerens kontroll, og forhold selgeren ikke kunne forutse eller overvinne følgene av.

8.3 Selgeren forbeholder seg retten til å tilpasse åpningstider i forbindelse med nødvendig reparasjon, oppgradering og vedlikehold. Slike tilpasninger gir ikke kunden rett til refusjon.

8.4 Dersom vaskeanlegget ikke fungerer som det skal og kunden ønsker å reklamere, kan kunden ta kontakt med vårt serviceteam på telefon 9192 6000 eller per epost post@barevask.no

8.5 Telefonnummer til vakttelefon vil alltid være skiltet på aktuelt vaskeanlegg.9 Personopplysninger
9.1 Kunden samtykker til at selger registrerer, lagrer og bruker opplysninger om kunden for å administrere og ivareta abonnementet, herunder informere om tjenester og tilbud fra BareVask AS.

9.2 Databehandlingsansvarlig for opplysningene er Siv.Ing Håkon Wiig AS.

9.3 Kunden samtykker til at selger lagrer vaskehistorikk med det formål å kunne følge opp kundens aktivitet. Kunden har rett til innsyn i sin vaskehistorikk og kan kreve å få denne slettet.

9.4 Utlevering av opplysninger til utenforstående skal ikke skje uten kundens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.10. Konfliktløsning
10.1 Klager rettes til selger innen rimelig tid jf. punkt 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

10.2 Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjøre at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir rettskraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting.